Өнөөдөр: Даваа гараг 2019/03/25
Зөвлөгөө өгөх утас:
+976-96 49 05 05
Хандив өгөх

Хөтөлбөрүүд
Хөтөлбөрийн зорилго Нутгийн хамт олныг чадавхижуулан зохион байгуулалтанд оруулахад дэмжлэг үзүүлэх; Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчдод үйлчлэх үйлчилгээний цогц загварыг орон нутгийн засаг захиргааны анхан нэгж дээр туршин хөгжүүлэх; Тухайн орон нутгийн засаг захиргааны нэгжид ажиллаж...
Дэлгэрэнгүй
Хөтөлбөрийн зорилго Байгууллагын тогтвортой хөгжлийг хангахад шаардагдах үндсэн зардлыг бүрдүүлэх, бэхжүүлэх; Ажилтнуудын мэргэжлийн ур чадварыг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, мэргэшсэн, тогтвортой хүний нөөцийг бүрдүүлэх; Байгууллагын чадавхи, менежментийг хөгжүүлэн салбартаа мэргэжил ар...
Дэлгэрэнгүй
Хөтөлбөрийн зорилго Хүчирхийллийн хохирогчдод үйлчлэх үйлчилгээний загварыг хөгжүүлэх, төрд нэвтрүүлэхэд нөлөөлөх; Хүчирхийллийн хохирогчдод үйлчилгээ үзүүлдэг мэргэжилтнүүдийг чадавхижуулах, арга зүйгээр хангах; Сургалт, мэдээлэл арга зүйн нөөцийн төвийг байгуулж иргэд, олон нийтийг мэд...
Дэлгэрэнгүй
Хөтөлбөрийн зорилго: Амь нас, эрүүл мэндэд нь аюул заналхийлэл тулгарсан гэр бүлийн болон бэлгийн хүчирхийллийн хохирогч хүүхэд, эмэгтэйчүүдэд түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээ үзүүлэх; Хүчирхийллийг даван туулахад нь чадавхижуулах; Төртэй гэрээлэх замаар түр хамгаалан байрлуулах үйлчилг...
Дэлгэрэнгүй
Хөтөлбөрийн зорилго Хүүхэд хүмүүжлийн эерэг аргаар дамжуулан олон нийтийн хандлага, зан үйлд нөлөөлөх; Хүүхэдтэй ажилладаг мэргэжилтнүүдэд арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх; Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээг хөгжүүлэхэд нөлөөлөх; Хөтөлбөрийн товч түүх Хүүхэд хамгаалал хөтөлбөр  нь 2001 оны 04 дүгээ...
Дэлгэрэнгүй
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Видео сан
Та ямар хувь нэмэр оруулж болох вэ?

Нэг хүний тус нөгөө хүний амьдралыг өөрчлөх агуу их хүчтэй.

Монголын хүүхэд, эмэгтэйчүүдийн сайн сайхан, эрүүл, аюулгүй амьдралын төлөө та дараах байдлаар хандив өргөх боломжтой. 

1. Мөнгөн хандив

2. Мөнгөн бус хандив

3. Хөдөлмөр, ур чадвар

Хандивын дансны дугаар:

Худалдаа Хөгжлийн Банк, долларын данс: 453033610

Худалдаа Хөгжлийн Банк, төгрөгийн данс: 453019244

   Онлайн зөвлөгөө
(Таны оруулсан мэдээлэл Хүчирхийллийн Эсрэг Үндэсний Төвд илгээгдэх ба олон нийтэд харагдахгүй болно.)
Хамтран ажиллагч дотоодын байгууллагууд
Хамтран ажиллагч олон улсын байгууллагууд
Free Global Counter
Байгууллагын хаяг: Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, Бага тойруу, 6-р хороо, 40-р Байр, 03, 06 тоот
Утас/Факс: +976-70119949 Зөвлөх утас: +976-96490505
И-мэйл: mongolcav@mongol.net Вэбсайт: www.safefuture.mn