card

Хандив өгөх

Мөнгөн хандив:

Мөнгөн хандив данс

Хэрвээ та QPAY-н QR кодыг уншуулах боломжгүй бол доорх дансны дугаараас сонгон шилжүүлэг хийж болно.

Мөнгөн хандив:

Та доорх кодыг өөрийн холбогдох банкны аппын qPay хэсгээр уншуулж хандиваа өгнө үү.

 

Мөнгөн бус хандив:

Та хүсвэл мөнгөн бус хэлбэрээр манай төвийн хамгаалах байрны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлж болно.
Энэ нь түр хамгаалах байраар үйлчлүүлэгч хүүхэд, эмэгтэйчүүдэд хэрэгцээтэй доорх эд зүйлс хандивлаж болно.