card

Үйлчилгээ

Үйлчилгээний зорилго

Гэр бүлийн болон бэлгийн хүчирхийлэл, бэлгийн мөлжлөгийн хохирогчийг хүчирхийллийг даван туулахад нь чадавхижуулах

Үйлчлүүлэгч/даван туулагч:

 • Гэр бүлийн болон бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн хэн ч байж болно.

Үйлчилгээний ажилтнууд:

 • Нийгмийн ажилтан
 • Сэтгэл зүйч
 • Хуульч зэрэг мэргэжлийн үйлчилгээг багаар үзүүлдэг.

Бидний үзүүлдэг үйлчилгээнүүд:

 • Хуулийн зөвлөгөө, эрх зүйн туслалцаа
 • Сэтгэл зүйн зөвлөгөө
 • Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ
 • Түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээ
 • Итгэлтэй утасны зөвлөгөө
 • Нийгмийн ажлын үйлчилгээ

Хуулийн зөвлөгөө, эрх зүйн туслалцаа

Үйлчлүүлэгчид хүчирхийллийн улмаас хохирсон эрхээ хамгаалахад нь туслан хуулийн зөвлөгөө өгч, эрх зүйн туслалцааг үзүүлдэг.

 • Хууль, эрх зүйн зөвлөгөө мэдээлэл өгөх
 • Хуулийн байгууллагад нэхэмжлэл, өргөдөл, гомдол бичихэд нь туслах
 • Нотлох баримт бүрдүүлэхэд туслах
 • Итгэмжлэгдсэн төлөөлөгчөөр оролцох
 • Мэргэшсэн өмгөөллийн үйлчилгээ
 • Хуулийн байгууллагад холбон зуучлах

Сэтгэл зүйн зөвлөгөө​​​​​​

Сэтгэл зүйн хямралаас гарах, хэвийн байдалд ороход нь тусламж, дэмжлэг үзүүлдэг.

 • Ганцаарчилсан сэтгэл зүйн зөвлөгөө
 • Дэмжих бүлгийн сургалт
 • Бүлгийн сэтгэл засал
 • Сэтгэл зүйн төвүүд, сэтгэцийн эрүүл мэндийн байгууллагад холбон зуучлах

Хүүхэд хамгааллын үйлчилгээ:

Хүчирхийлэлд өртсөн хүүхдийн эрхийг хамгаалах, хүчирхийллийг даван туулахад чадавхижуулах үйлчилгээг хүүхэд, түүний гэр бүлд үзүүлдэг.

 • Сэтгэл зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг өгөх
 • Сэтгэл зүйн болон бие махбодын эрүүл мэндийг нөхөн сэргээх үйлчилгээ
 • Дэмжих бүлгийн болон амьдрах ухааны сургалт
 • Бүх шатны боловсролын үйлчилгээг тасралтгүй байлгах
 • Гэр бүлд нь эргэн нэгтгэх үйлчилгээ

Түр хамгаалах байрлуулах үйлчилгээ:

Гэр бүлийн болон бэлгийн хүчирхийлэлд өртөн амь нас, аюулгүй байдал, эрүүл мэндэд нь аюул заналхийлэл  тулгарсан хүүхэд, эмэгтэйчүүдийг  7 хоногоос 3 сар хүртэл хугацаагаар  хамгаалан байрлуулна.

Аюулгүй байдлыг хамгаалах:

Амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалан хүчирхийлэлд дахин өртөхөөс сэргийлэх.

Нөхөн сэргээх үйлчилгээ: Сэтгэл  санааны болон бие махбодын эрүүл мэндийг нөхөн сэргээх

Чадавхижуулах: Хүчирхийллийг даван туулах, асуудлаа шийдвэрлэхэд нь чадавхижуулах үйлчилгээг үзүүлдэг. Үүнд: 

 • Зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх
 • Нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх
 • Иргэний бичиг баримттай болгоход туслах
 • Нийгмийн халамжийн үйлчилгээнд холбон зуучлах
 • Харьяа нутаг дэвсгэрийн хамтарсан багт холбон зуучлах

Итгэлтэй утасны үйлчилгээ:

Биечлэн ирж зөвлөгөө, мэдээлэл авах боломжгүй  тохиолдолд 96490505 утсаар зөвлөгөө мэдээллийг 24 цагаар өгч ажиллаж байна.

 • Сэтгэл зүйн зөвлөгөө
 • Гэр бүлийн болон бэлгийн хүчирхийлэлд  өртөгсдөд үзүүлэх үйлчилгээ, байгууллагуудын талаар  мэдээлэл өгөх
 • Шаардлагатай үйлчилгээнд холбон зуучлах

 

Үйлчилгээний цагийн хуваарь:​​​​​​

 • Даваа- Баасан  гараг  9:00-18:00 
 • Цайны цаг 13:00-14:00
 • Бямба, Ням амрана.
 • (Зөвлөгөө өгөх хугацаа : 40 минут)

Онлайн зөвлөгөө, чат бот үйлчилгээ:

Байгууллагын вэб сайт болон фаже хуудаст суурилсан үйлчилгээ

 • Сэтгэл зүйн анхан шатны зөвлөгөө
 • Хуулийн зөвлөгөө, мэдээлэл өгөх
 • Шаардалгатай үйлчилгээний талаарх мэдээлэл болон үйлчилгээ үзүүлдэг байгуулагуудын мэдээлэл өгөх
 • Холбон зуучлах үйлчилг

 

Үйлчилгээний хязгаар:

 • Архи, согтууруулах ундаа, мансууруулах бололн сэтгэцэд нөлөөлөх бодис  хэрэглэсэн хүмүүст үйлчилгээ үзүүлэх боломжгүй.
 • Хүнд хэлбэрийн сэтгэцийн өвчтэй,  биеэ асран хамгаалах чадваргүй хүнд болон хүчирхийлэл үйлдэгчид үйлчилгээ үзүүлэх боломжгүй.
 • Мөнгөн болон эд материалын шууд тусламж үзүүлэхгүй.
 • Ажлын байрнаас гадуур буюу гэрээр очиж үйлчилгээ үзүүлэхгүй.
 • Түр хамгаалах байрнаас гадуур үйлчлүүлэгчийн аюулгүй байдлыг хамгаалах боломжгүй.