“Гэр бүлийн болон бэлгийн хүчирхийллийн хохирогчдод эрхэд суурилсан хандлагаар үйлчилгээ үзүүлэх чадавхийг бэхжүүлэх нь

“Гэр бүлийн болон бэлгийн хүчирхийллийн хохирогчдод эрхэд суурилсан хандлагаар үйлчилгээ үзүүлэх чадавхийг бэхжүүлэх нь" 2 өдрийн цахим сургалтыг Нийслэлийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар -тай хамтран зохион байгууллаа. Сургалтад гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчдод үйлчилгээг үзүүлж буй Нэг цэгийн үйлчилгээний төв болон Түр хамгаалах байрны 30 мэргэжилтнүүд хамрагдаж, хохирогч төвтэй үйлчилгээг үзүүлэх арга зүй, ур чадвараа дээшлүүллээ. Сургалтын чиглүүлэгчээр хамтран ажилласан: Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, Жендэрийн Үндэсний Хороо Solongo Sharkhuu

Хамтран ажилласан байгууллагууддаа #ТАЛАРХАЛАА.

Санхүүжүүлэгч: UN Trust Fund to End Violence against Women