card
ХЭҮТ-ийн тайлан 2019 он

ХЭҮТ-ийн тайлан 2019 он

Хэвлэгдсэн он: 2019 он
Хаанаас гаргасан: Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв

Дэлгэрэнгүй
ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТ

ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТ

"Гэр бүлийн болон бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн, өртөж болзошгүй охид, эмэгтэйчүүдийн дунд нөхцөл байдлыг тодорхойлох " судалгааны тайлангаа танилцуулах Зөвлөлдөх уулзалтыг төр, төрийн бус байгууллагуудын дунд зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулиар цагдаагийн алба хаагчид хүлээлгэсэн үүргийн хэрэгжилт үнэлгээний тайлан

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулиар цагдаагийн алба хаагчид хүлээлгэсэн үүргийн хэрэгжилт үнэлгээний тайлан

Хэвлэгдсэн он: 2018 он
Хаанаас гаргасан: ХЭҮТ
Агуулга: Мониторинг нь гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогч, түүний гэр бүлийн гишүүдийн аюулгүй байдал бодит амьдрал дээр хамгаалагдаж чадаж байгаа эсэх, цагдаагийн байгууллага, алба хаагчдын хуулиар хүлээсэн чиг

Дэлгэрэнгүй
Хүчирхийлэл үйлдэгчийн зан үйлд нөлөөлөх албадан сургалтын хэрэгжилт мониторингийн тайлан

Хүчирхийлэл үйлдэгчийн зан үйлд нөлөөлөх албадан сургалтын хэрэгжилт мониторингийн тайлан

Хэвлэгдсэн он: 2019 он
Хаанаас гаргасан: ШХА, НҮБХАС-ын санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр ХЭҮТ-өөс эрхлэн гаргав.
Агуулга: Мониторингийн зорилго:
Хүчирхийлэл үйлдэгчийн зан үйлд нөлөөлөх албадан сургалт хохирогч, түүний гэр бүлийн гишүүдийн аюулгүй байдал хамгаалагдахад үр дүнтэй нөлөөлж чадаж байгаа эсэхийг үнэлэх, уг сургалтыг явуулах чиг үүрэгтэй

Дэлгэрэнгүй
Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх гэмт хэрэгт хязгаарлалт тогтоох таслан сэргийлэх арга хэмжээ авч буй байдал мониторингийн тайлан

Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх гэмт хэрэгт хязгаарлалт тогтоох таслан сэргийлэх арга хэмжээ авч буй байдал мониторингийн тайлан

Хэвлэгдсэн он: 2020 он
Хаанаас гаргасан: ХЭҮТ
Агуулга: Мониторингийн зорилго:
Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 14.5 дугаар зүйлд заасан хязгаарлалт тогтоох таслан сэргийлэх арга хэмжээний хэрэгжилтийн бодит нөхцөл байдал, үр дүнг үнэлэх, тулгамдаж буй асуудлыг илрүүлэх, боловсронгуй

Дэлгэрэнгүй