Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх цогц стратеги /Мэдээллийн хуудас /

Нэр: Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх цогц стратеги /Мэдээллийн хуудас /

Хэвлэгдсэн он: 2007

Хаанаас гаргасан: Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв