card
Нээлттэй ажлын байрны зар

Нээлттэй ажлын байрны зар

Нэгэн зорилгын төлөө баг болж ажиллах мэргэжлийн "НИЙГМИЙН АЖИЛТАН", " ЖОЛООЧ" -ын ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭНД ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРЛАА

ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭНД ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРЛАА

"Нийгмийн халамжийн тухай" хуулийн дагуу ТҮР БАЙРЛУУЛАН АСРАМЖЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ гэрээлэн гүйцэтгэхээр Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн газар, Баянгол дүүргийн Хөдөлмөр, Халамжийн үйлчилгээний хэлтэс, Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төвийн гурван талт хамтын ажиллагааны гэрээнд гарын үсэг зурах үйл ажиллагаа боллоо.

Дэлгэрэнгүй
Зөвлөх үйлчилгээ сонгон шалгаруулна.

Зөвлөх үйлчилгээ сонгон шалгаруулна.

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор цагдаагийн байгууллага, алба хаагчдын хуулиар хүлээсэн чиг үүргээ хэрэгжүүлэхэд тулгамдаж буй асуудлын хүрээнд хийсэн мониторингийн үр дүнг нэгтгэж, тайлан бичих, нөлөөллийн үйл ажиллагааны Зөвлөх үйлчилгээний сонгон шалгаруулалтад урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
МОНИТОРИНГИЙН ТАЙЛАН ХЭЛЭЛЦЭХ ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТ

МОНИТОРИНГИЙН ТАЙЛАН ХЭЛЭЛЦЭХ ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТ

Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хуулийн 44 дүгээр зүйлийн 44.4 дэх хэсэг болон Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны А/73 дугаар тушаалаар батлагдсан “Зан үйлд нөлөөлөх албадан сургалтын хөтөлбөр, журам”-ын хэрэгжилтийн бодит нөхцөл байдал, үр дүнг үнэлэх, цаашид боловсронгуй болгоход нөлөөлөх зорилготойгоор манай төвөөс тус сургалтыг хэрэгжүүлж буй 17 байгууллага, (10 аймаг, 2 дүүрэг) -с мэдээлэл цуглуулсан мониторингийн дүнгээ танилцуулах Зөвлөлдөх уулзалт зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Сэтгэлд галтай бол тулганд галтай.

Сэтгэлд галтай бол тулганд галтай.

Wagner Asia Equipment LLC -ны хамт олноос манай төвийн түр хамгаалах байраар үйлчлүүлж байгаа хүүхдүүдэд "Бумбардай" 4 цуврал номоо бэлэг барилаа.

Дэлгэрэнгүй
ЦЕГ-ИЙН ГЭРЧ, ХОХИРОГЧИЙГ ХАМГААЛАХ ХЭЛТЭСТЭЙ ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ “САНАМЖ БИЧИГ” БАЙГУУЛЛАА

ЦЕГ-ИЙН ГЭРЧ, ХОХИРОГЧИЙГ ХАМГААЛАХ ХЭЛТЭСТЭЙ ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ “САНАМЖ БИЧИГ” БАЙГУУЛЛАА

ЦЕГ-ын Гэрч хохирогчийг хамгаалах хэлтэстэй харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТ

ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТ

"Гэр бүлийн болон бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн, өртөж болзошгүй охид, эмэгтэйчүүдийн дунд нөхцөл байдлыг тодорхойлох " судалгааны тайлангаа танилцуулах Зөвлөлдөх уулзалтыг төр, төрийн бус байгууллагуудын дунд зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Хүүхдийн эрх, хамгаалал: практик үйл ажиллагаа” сэдэвт арга хэмжээнд оролцлоо.

Хүүхдийн эрх, хамгаалал: практик үйл ажиллагаа” сэдэвт арга хэмжээнд оролцлоо.

Монгол улсад хүүхдийн байгууллага үүсч хөгжсний 95 жилийн түүхэн үетэй 10 жилийн хамтын үйл ажиллагаагаа холбож, Дүфрэнсэ Готьерийн Сан нь Төрийн бус байгууллагуудын дунд сайн туршлагыг танилцуулах “ХҮҮХДИЙН ЭРХ, ХАМГААЛАЛ: ПРАКТИК ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА” сэдэвт уулзалт арга хэмжээг зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Уих-ын эмэгтэй гишүүдтэй уулзалт зохион байгууллаа.

Уих-ын эмэгтэй гишүүдтэй уулзалт зохион байгууллаа.

Эмэгтэйчүүдийн Төрийн бус байгууллагуудын санаачлагаар УИХ-ын эмэгтэй гишүүдтэй “ Өглөөний цай” уулзалтыг 10-р сарын 28-нд зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Хамтран ажиллах гэрээнд гарын үсэг зурлаа

Хамтран ажиллах гэрээнд гарын үсэг зурлаа

"Нийгмийн халамжийн тухай" хуулийн дагуу ТҮР БАЙРЛУУЛАН АСРАМЖЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ гэрээлэн гүйцэтгэхээр Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн газар, Баянгол дүүргийн Хөдөлмөр, Халамжийн үйлчилгээний хэлтэс, Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төвийн гурван талт хамтын ажиллагааны гэрээнд гарын үсэг зурах үйл ажиллагаа боллоо.

Дэлгэрэнгүй