Хамтран ажиллах гэрээнд гарын үсэг зурлаа

ЦЕГ-ИЙН ГЭРЧ, ХОХИРОГЧИЙГ ХАМГААЛАХ ХЭЛТЭСТЭЙ ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ “САНАМЖ БИЧИГ” БАЙГУУЛЛАА.

ЦЕГ-ын Гэрч хохирогчийг хамгаалах хэлтэстэй харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгууллаа.
Тус санамж бичгийн хүрээнд Гэрч хохирогчийн хамгаалах тухай хуулий хүзрээнд гэмт хэргийн хохирогч болсон гэр бүлийн болон бэлгийн хүчирхийллийн хохирогчийг хамгаалах болон тэдэнд үйлчилгээ үзүүлж буй мэргэжилтнүүдийн аюулгүй байдлыг хамгаалах зэрэг ажилд хамтран ажиллах боломж бүрдлээ.