card
Анар
Хэ хэ хэ
Хүүхдийн эрх, хамгаалал: практик үйл ажиллагаа” сэдэвт арга хэмжээнд оролцлоо.

Хүүхдийн эрх, хамгаалал: практик үйл ажиллагаа” сэдэвт арга хэмжээнд оролцлоо.

Монгол улсад хүүхдийн байгууллага үүсч хөгжсний 95 жилийн түүхэн үетэй 10 жилийн хамтын үйл ажиллагаагаа холбож, Дүфрэнсэ Готьерийн Сан нь Төрийн бус байгууллагуудын дунд сайн туршлагыг танилцуулах “ХҮҮХДИЙН ЭРХ, ХАМГААЛАЛ: ПРАКТИК ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА” сэдэвт уулзалт арга хэмжээг зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Уих-ын эмэгтэй гишүүдтэй уулзалт зохион байгууллаа.

Уих-ын эмэгтэй гишүүдтэй уулзалт зохион байгууллаа.

Эмэгтэйчүүдийн Төрийн бус байгууллагуудын санаачлагаар УИХ-ын эмэгтэй гишүүдтэй “ Өглөөний цай” уулзалтыг 10-р сарын 28-нд зохион байгууллаа.

Дэлгэрэнгүй
Хамтран ажиллах гэрээнд гарын үсэг зурлаа

Хамтран ажиллах гэрээнд гарын үсэг зурлаа

"Нийгмийн халамжийн тухай" хуулийн дагуу ТҮР БАЙРЛУУЛАН АСРАМЖЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ гэрээлэн гүйцэтгэхээр Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн газар, Баянгол дүүргийн Хөдөлмөр, Халамжийн үйлчилгээний хэлтэс, Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төвийн гурван талт хамтын ажиллагааны гэрээнд гарын үсэг зурах үйл ажиллагаа боллоо.

Дэлгэрэнгүй