ХАМТРАН АЖИЛЛАХ ГЭРЭЭНД ГАРЫН ҮСЭГ ЗУРЛАА

"Нийгмийн халамжийн тухай" хуулийн дагуу ТҮР БАЙРЛУУЛАН АСРАМЖЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ гэрээлэн гүйцэтгэхээр Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн газар, Баянгол дүүргийн Хөдөлмөр, Халамжийн үйлчилгээний хэлтэс, Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төвийн гурван талт хамтын ажиллагааны гэрээнд гарын үсэг зурах үйл ажиллагаа боллоо.

Аюулгүй ирээдүйн төлөө хамтын ажиллагаа улам өргөжих болтугай.

Баянгол Дүүрэг
Нийслэлийн Нийгмийн халамжийн газар