Мандухай цирктэй хамтран ажиллаж байна.

АНУ-д үйл ажиллагаа явуулдаг Эрдэнэчимэг ахлагчтай Мандухай цирктэй хамтны ажиллагаагаа хөгжүүлэн ажиллаж байна.

Тус циркийн баг, хамт олон нь бидэнтэй хамтран зуны айлчлан тоглолтоор Монголдоо ирж, хөдөө орон нутгийн иргэдэд "Хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх аян" -г зохион байгуулан, иргэдэд мэдээлэл өгч, зөвлөгөө үйлчилгээг үзүүлэн ажилладаг.

Манай төвийн зөвлөгөө өгөх утасны үйлчилгээг дэмжин ажиллаж, тогтвортой байдлыг хангах үүднээс 1000-1500$ -н санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна.

Урлагаар дамжуулан хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх үйлсэд хувь нэмэр оруулж буй Мандухай циркийн хамт олондоо Талархалаа.