Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийн бүх хэлбэрийн талаарх гүнзгийрүүлсэн судалгаа

Нэр: Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийн бүх хэлбэрийн талаарх гүнзгийрүүлсэн судалгаа

Хэвлэгдсэн он: 2007

Хаанаас гаргасан: Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв

Агуулга:

Эмэгтэйчvvдийн  эсрэг хvчирхийллийн бvх  тeрeл, хэлбэрvvд, тэдгээрийн vйлдэгдэж байгаа илрэлvvдийн талаар  уг судалгаагаар  онцгойлон гаргахыг зорьсон.